Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego
RHIZOME jest miejscem poświęconym zagadnieniom sztuki partycypacyjnej i dizajnowi partycypacyjnemu obecnym w sztuce współczesnej od lat 90. XX wieku, a także działaniom w stosunku do nich prekursorskim, zainicjowanym w latach 70., pomijanym w głównym nurcie opisu historii sztuki współczesnej.

O nas

Działania podejmowane przez RHIZOME mają zapobiec powstaniu luki badawczej dotyczącej wspomnianego obszaru kultury a także promocji artystycznych, społecznych i etycznych aspektów partycypacyjnych działań twórczych. Sposób działania RHIZOME opiera się na zasadzie współpracy i wymiany z zajmującymi się podobnymi zagadnieniami ośrodkami w Polsce i zagranicą.

W sferze idei RHIZOME odwołuje się do konceptu kłącza (rhizome) zaproponowanego przez Gillesa Deleuze i Felixa Guattariego w Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie (1980). Francuscy autorzy porównują do kłącza sposoby funkcjonowania współczesnej myśli filozoficznej, politycznej a także kultury. Użyta jako symboliczny obraz specyfiki sztuki partycypacyjnej i dizajnu partycypacyjnego, struktura kłącza ma wskazywać na charakterystyczne dla tych sposobów aktywności odejście od hierarchicznego pojmowania zarówno ról twórcy/projektanta jak i form artystycznej/projektowej produkcji na rzecz zorientowania się na współpracę włączającą i sieciującą wielu uczestników życia społecznego.

Zobacz więcej…

Aktualności

RHIZOME. Bazar projektów #1

14.11.2019 r., g. 16:45 Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk, Długi Targ 39/40 „Rhizome. Bazar Projektów” to nowa formuła spotkań roboczych artystów, dizajnerów i aktywistów kulturowych zaangażowanych w partycypacyjne formy tworzenia sztuki i projektowania. W ich ramach…

Sztuka partycypacyjna i dizajn partycypacyjny jako wyzwania badawcze

Sympozjum jest spotkaniem inicjującym nowy projekt RHIZOME – Ośrodek badań sztuki partycypacyjnej i dizajnu partycypacyjnego, powstający we współpracy Fundacji „Kultury ponad Kulturą” z Instytutem Kultury Miejskiej. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu UrbCulturalPlanning i odbędzie…

RHIZOME – kim jesteśmy?

W sferze idei RHIZOME odwołuje się do konceptu kłącza (rhizome) zaproponowanego przez Gillesa Deleuze i Felixa Guattariego w Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie (1980). Francuscy autorzy porównują do kłącza sposoby funkcjonowania współczesnej myśli filozoficznej, politycznej a także kultury. Użyta jako…

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome