Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

Porto, Portugalia

Identidades – Movimento Intercultural”

IDENTIDADES to ruch zainicjowany w 1996 r. Jest realizowany w partnerstwie z instytucjami działającymi w dawnych koloniach portugalskich. Należą do niego obecni i byli studenci i wykładowcy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Porto (FBAUP), Stowarzyszenie Kulturalne GESTO i inne instytucje, grupy oraz artyści, którzy aktywnie identyfikują się z jego celami. Ruch posiada doświadczenie, które nadaje sens i wsparcie jego działaniom, ustanawiając ramy ciągłych relacji z różnymi podmiotami w Mozambiku, północno-wschodniej Brazylii i Wyspach Zielonego Przylądka, co ma wpływ na bezpośrednią komunikację z ludźmi i ich kulturą. Działania opracowane w ramach tego projektu zostały zróżnicowane w duchu interdyscyplinarności i promocji wymiany artystycznej.

Www: https://identidades.up.pt

 

„Critical Concrete”

Critical Concrete to nowa inicjatywa edukacyjna i społeczna, która wyróżnia się na tle regularnej dynamiki rozwoju nieruchomości. Promuje nowe mechanizmy remontu mieszkań po przystępnych cenach oraz poprawy przestrzeni publicznych i kulturowych wspólnych dla społeczności o niskich dochodach. Opowiada się za podstawowym prawem do odpowiednich warunków mieszkaniowych, które jest często lekceważone z powodu braku środków publicznych lub regulacji politycznych. Critical Concrete oferuje architekturze inny rodzaj dynamik: zamiast budować dla, budujemy z.

Www: https://criticalconcrete.com/

 

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome