Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

O nas, zespół

Misja

RHIZOME jest miejscem poświęconym zagadnieniom sztuki partycypacyjnej i dizajnowi partycypacyjnemu obecnym w sztuce współczesnej od lat 90. XX wieku, a także działaniom w stosunku do nich prekursorskim, zainicjowanym w latach 70., pomijanym w głównym nurcie opisu historii sztuki współczesnej. Działania podejmowane przez RHIZOME mają zapobiec powstaniu luki badawczej dotyczącej wspomnianego obszaru kultury a także promocji artystycznych, społecznych i etycznych aspektów partycypacyjnych działań twórczych. Sposób działania RHIZOME opiera się na zasadzie współpracy i wymiany z zajmującymi się podobnymi zagadnieniami ośrodkami w Polsce i zagranicą.

W sferze idei RHIZOME odwołuje się do konceptu kłącza (rhizome) zaproponowanego przez Gillesa Deleuze i Felixa Guattariego w Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie (1980). Francuscy autorzy porównują do kłącza sposoby funkcjonowania współczesnej myśli filozoficznej, politycznej a także kultury. Użyta jako symboliczny obraz specyfiki sztuki partycypacyjnej i dizajnu partycypacyjnego, struktura kłącza ma wskazywać na charakterystyczne dla tych sposobów aktywności odejście od hierarchicznego pojmowania zarówno ról twórcy/projektanta jak i form artystycznej/projektowej produkcji na rzecz zorientowania się na współpracę włączającą i sieciującą wielu uczestników życia społecznego.

Organizator

Fundacja „Kultury ponad kulturą” we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Główne obszary działania

  • realizacja przedsięwzięć badawczych, warsztatowych i twórczych w obszarze wspomnianych dziedzin;
  • działalność archiwalno-dokumentacyjna projektów realizowanych w Polsce a także, w miarę możliwości, zagranicą;
  • upowszechnianie wiedzy na temat wspomnianych zagadnień poprzez organizację spotkań, wykładów, seminariów i konferencji;
  • publikacja wydawnictw nt. sztuki partycypacyjnej i dizajnu partycypacyjnego;
  • sieciowanie inicjatyw i instytucji zajmujących się wspomnianym obszarem.

Zespół

Dr Agnieszka Wołodźko (kierownik projektu): artystka, kuratorka i badaczka kultury. Studia: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydz. Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego oraz Wydz. Malarstwa i Grafiki. Studia doktoranckie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Nauk Społecznych. Jako artystka zajmuje się sztuką w przestrzeni publicznej, sztuką zaangażowaną, fotografią, instalacją, ceramiką, pracami dźwiękowymi i akcjami. Realizuje warsztaty dla różnych grup społecznych. Publikuje teksty o sztuce i kulturze współczesnej, współpracowała m.in. z Magazynem Sztuki, była korespondentką Flash Art International. Jest autorką  dwóch książek: Japan 2002-2003. Photographic Diary (2005),  Czytając mury (2014), Spotkania i mikroutopie. Sztuka partycypacyjna w Skandynawii. Jest prezeską fundacji Kultury ponad kulturą i członkinią międzynarodowego Think Tank Transbaltic.

Inês Cavaco (stażystka): artystka zaangażowana społecznie, aktywistka, badaczka kultury. Studia: Wydz. Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie Artystycznym w Porto 2015-2019. W 2019 działała jako organizator w środowisku akademickim i społeczności w Porto oraz dołączyła do międzynarodowej organizacji „Identidades”. Skupia się na zaangażowaniu w sprawy społeczności i sztuce partycypacyjnej. Obecnie jest stażystką w Fundacji „Kultury ponad kulturą” w Gdańsku.

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome