Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

Agnieszka Wołodźko „Oko Dolnego Miasta”, Gdańsk

2003

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome