Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

Andrzej Wojciechowski (współpraca: Mieczysław Zdanowicz) „Wieża radości”, Wrocław

1970

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome