Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

Cecylia Malik „Siostry Rzeki”, od Baraniej Góry do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego

2019

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome