Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

Grete Aagaard „Nowy Port Żyje”, Gdańsk

2014-

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome