Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

Grzegorz Klaman „Subiektywna linia autobusowa”, Gdańsk

2002-2015

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome