Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

Iza Rutkowska „Jakie to zwierzę?”, Madryt

2018

Tytuł projektu
Jakie to zwierzę?

Czas trwania
maj-grudzień 2018

Miejsce realizacji
Madryt, Intermediae Matadero

Osoba inicjująca i realizująca projekt
Iza Rutkowska

Uczestnicy
dzieci i rodzice przychodzący do Matadero Madrid

Współpraca z instytucją/instytucjami. Na czym polegała?
Artystka w ramach programu „Modele miasta uwzględniające potrzeby dzieci” przygotowała dla instytucji warsztaty projektowania partycypacyjnego placu zabaw z dziećmi. W wyniku warsztatów zebrała inspiracje do projektu placu zabaw, który powstał wewnątrz instytucji kilka miesiącu później i którego dzieci zostały współautorami. Instytucja w trakcie działania placu zabaw zapraszała również innych artystów do reinterpretacji obiektu i pracy z dziećmi.

Opis działania
“Jakie to zwierze?” to partycypacyjne tworzenie placu zabaw. Projekt powstał w wyniku zabaw rysunkami technicznymi budynku Matadero. Dzieci podczas warsztatów przyglądały się obrysom budynku widzianego z lotu ptaka. Na początku traktowały go jak mapę, która pozwala im odkrywać zakamarki budynku, poznać wielkość i specyfikę przestrzeni w jakiej się znajdują. Później mapę traktowały jako podstawę do makiety architektonicznej, a z kształtów jakie kryją się w obrysach budynków wyrysowały, wyklejały zwierzęta, którym nadały funkcje placu zabaw. Pojawiły się takie pomysły jak wąż, który jest tunelem, do którego można wchodzić. Zwierzę z oczami do zabawy, po których można skakać.

Rezultaty
Iza Rutkowska, uspójniając rysunki dzieci, zaprojektowała interaktywną rzeźbę, która pojawiła się w przestrzeni Matadero, spełniając funkcje wymyślone przez dzieci. Po otwarciu obiektu współautorzy ponownie zastanawiali się nad sposobem wykorzystania obiektu. Poza beztroską zabawą, obiekt wykorzystywali do swoich działań inni artyści oraz całe rodziny w sposób wolny. „Wąż” został wyeksploatowany szybciej niż planowano, przez co kolejni artyści przerobili go na meble, które pojawiły się później w tej samej przestrzeni. Dzięki włączeniu dzieci w proces projektowania, miały one poczucie autorstwa i, pomimo, że zwierzę nie było np. kotem, którego stworzyły w inspiracji tylko wężem, mówiły, że projekt jest dokładnym przeniesieniem tego, co miały w wyobraźni. Twierdziły również, że zwierzę ma „ich oczy”.

Sposób i miejsce prezentacji rezultatów
Na otwarcie „Węża” zostali zaproszeni wszyscy mali współautorzy, a zdjęcia ich projektów stanowiących inspiracje pojawiły się w formie wystawy na ścianach w pomieszczeniu, w którym „zamieszkał” wąż. Podczas warsztatów z Izą Rutkowską dzieci dzieliły się wrażeniami co do finalnego efektu prac, a także planowały co dalej zrobić z wężem.

Opublikowane teksty na temat projektu
https://www.intermediae.es/agenda/que-animal-es-este-un-playground-de-iza-rutkowska

Notka biograficzna artysty inicjującego projekt
Iza Rutkowska – założycielka Fundacji Form i Kształtów oraz międzynarodowej School Of Knocking On Doors. Wykorzystuje narzędzia artystyczne do integracji ludzi i wprowadzania zmian społecznych. Tworzenie architektury jest dla niej pretekstem do budowania relacji społecznych, a nie celem samym w sobie. Uważa, że wyrywanie ludzi z obiegu codzienności, przełamywanie stereotypów i trwała praca z jedną społecznością przynosi realne zmiany społeczne.  Prowadzi badania w sposób performatywny. Projektuje przestrzenie integracji wspólnie z ich użytkownikami. Tworzy interaktywne obiekty służące do katalizowania energii wybranej społeczności, a następnie pracuje z nimi na rzecz trwałych przekształceń przestrzeni. Tworzy place zabaw razem z dziećmi, podwórka wraz z mieszkańcami. Zajmuje się edukacją w procesie – angażuje interdyscyplinarne grupy studentów w bieżące działania terenowe tak, żeby później realizowali niezależne projekty odnosząc się do doświadczeń nabytych w praktycznym działaniu.
Pochodzi z Kałdusa – 200 osobowej wioski w województwie kujawsko-pomorskim. Studiowała dziennikarstwo, komunikację społeczną, kulturoznawstwo krajów Ameryki Łacińskiej oraz projektowanie ubioru. Od 2015 roku prowadzi wyjątkowy projekt rewitalizacyjny „Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców” we Wrocławiu. Współpracuje z samorządami miast oraz instytucjami kultury i sztuki w Polsce i za granicą. Aktualnie pracuje nad przekształceniem przestrzeni Parku Vytautas w Kownie wspólnie z jego użytkownikami.
Efekty jej prac prezentowane były m.in. w MATADERO w Madrycie, MAMBO Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Bolonii, Parku Burle Marxa w Sao Paulo, Parku Stromovka w Pradze, Galerii Narodowej w Dżakarcie, Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Współpracowała również m.in. z Ministerstwem Ochrony Środowiska, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Instytutem Audiowizualnym oraz licznymi samorządami miast i instytucjami zajmującymi się rewitalizacją oraz partycypacją.

www.izarutkowska.com

www.schoolofknockingondoors.com

www.formyiksztalty.pl

www.facebook.com/izarutkowska

Opis projektu został przygotowany na podstawie informacji uzyskanych od: artystki Izy Rutkowskiej.

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome