Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

Iza Rutkowska, Paweł Jaworski „Szkoła Nauk Praktycznych” Warszawa

2017

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome