Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

Iza Rutkowska „Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców”, Wrocław

2015-

Tytuł projektu
Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców

Czas trwania
Od lipca 2015 (planowany do min. 2021)

Miejsce realizacji
Wrocław, podwórko na Przedmieściu Oławskim

Osoba inicjująca i realizująca projekt
Iza Rutkowska

Uczestnicy
mieszkańcy podwórka, przedstawiciele lokalnych instytucji kultury, przedstawiciele Wrocławskiej Rewitalizacji, Biura Partycypacji, wszyscy darczyńcy Polak Potrafi fundujący wakacje dzieci z jeżem, Ośrodek Rehabilitacji Jeży w Kłodzku, Dom Dziecka w Kłodzku

Współpraca z instytucją/instytucjami. Na czym polegała?
Biuro Festiwalowe Impart przygotowujące Europejską Stolicę Kultury sfinansowało w ramach projektu „Wrocław – wejście od podwórza” działania artystki z 7-metrowym jeżem na podwórku latem 2015 roku, a także działania jesienią 2016 roku zakończone filmem, o tym jak mieszkańcy zintegrowali się wokół idei przebudowy podwórka „Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców”, Polak Potrafi umożliwił sfinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie do Ośrodka Rehabilitacji Jeży  Kłodzku latem 2016 roku, Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. sfinansowała stworzenie projektu przebudowy podwórka, Biuro Partycypacji sfinansowało proces dodatkowych konsultacji powstałego projektu. Planowane są dalsze działania oraz przebudowa podwórka finansowana z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego ze środków, które zdobyli mieszkańcy podwórka.

Opis działania
Artystka pojawiła się na podwórku z 7-metrowym jeżem, który służył jako „wyciągacz” mieszkańców na podwórko. Wokół jeża regularnie odbywały się warsztaty, z czasem robione przez samych mieszkańców. Wyprowadzanie jeża na spacer i z czasem jego zadomowienie w jednej z kamienic. W kolejnym roku artystka wspólnie z mieszkańcami croudfundingowo zebrała środki na wyjazd dzieci z podwórka do Ośrodka Rehabilitacji Jeży  Kłodzku, gdzie dzieci wcieliły się w rolę animatorów działań dla innych dzieci i opiekowały prawdziwymi jeżami. Po powrocie artystka zaczęła tworzyć film, w ramach którego mieszkańcy mogli zgłaszać propozycje działań pożytecznych dla sąsiadów, nagrywać je i następnie, w ramach głosowania propozycji wyświetlanych na podwórku, wybrać najlepsze. Wygrał nierealny pomysł stworzenia kompleksu rekreacyjno-sportowego. Mieszkańcy postanowili zatem przygotować wspólną „choinkę”, w ramach której każdy zrealizował swoje małe, pożyteczne działania dla sąsiadów, a także przemianowano nazwę podwórka na „Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców”. Niedługo potem artystka wraz z mieszkańcami stworzyła bazowy projekt przebudowy podwórka, który zgłosili do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, żeby zdobyć środki na przebudowę. Pomimo olbrzymiej mobilizacji zajęli 2 miejsce. Zostali zauważeni przez Wrocławską Rewitalizację, dzięki której przygotowano proces profesjonalnego projektowania podwórka z mieszkańcami. W kolejnym roku był już gotowy bazowy projekt oraz mieszkańcy za 2-gim razem zdobyli środki na przebudowę podwórka. Obecnie trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na wizualizacjach prezentujących projekt przebudowy podwórka są zaangażowani w proces mieszkańcy.

Rezultaty
Liczne partycypacyjne, performatywne działania z mieszkańcami zainicjowane pojawieniem się 7-metrowego jeża na podwórku w 2015 roku. Stworzenie projektu przebudowy, na którego wizualizacjach pojawią się mieszkańcy. Przebudowa podwórka zgodnie z życzeniami mieszkańców. Finał – przebudowane podwórko jako dzieło sztuki i zaprzyjaźnieni w procesie mieszkańcy jako oprowadzacze po dziele.

Sposób i miejsce prezentacji rezultatów
Do tej pory: instalacja jeża na podwórku. W przyszłości: realizacja przebudowy podwórka

Opublikowane teksty na temat projektu
projekt nie jest jeszcze zakończony, pojawiły się liczne artykuły, które można znaleźć pod hasłami „jeż na przedmieściu oławskim” lub „Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców” lub „zabierz jeża na wakacje”, opisujące zaledwie elementy projektu, a nie jego całość. Powstaje książka „Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców”, planowana na 2022 rok

Notka biograficzna artysty inicjującego projekt
Iza Rutkowska – założycielka Fundacji Form i Kształtów oraz międzynarodowej School Of Knocking On Doors. Wykorzystuje narzędzia artystyczne do integracji ludzi i wprowadzania zmian społecznych. Tworzenie architektury jest dla niej pretekstem do budowania relacji społecznych, a nie celem samym w sobie. Uważa, że wyrywanie ludzi z obiegu codzienności, przełamywanie stereotypów i trwała praca z jedną społecznością przynosi realne zmiany społeczne.  Prowadzi badania w sposób performatywny. Projektuje przestrzenie integracji wspólnie z ich użytkownikami. Tworzy interaktywne obiekty służące do katalizowania energii wybranej społeczności, a następnie pracuje z nimi na rzecz trwałych przekształceń przestrzeni. Tworzy place zabaw razem z dziećmi, podwórka wraz z mieszkańcami. Zajmuje się edukacją w procesie – angażuje interdyscyplinarne grupy studentów w bieżące działania terenowe tak, żeby później realizowali niezależne projekty odnosząc się do doświadczeń nabytych w praktycznym działaniu.
Pochodzi z Kałdusa – 200 osobowej wioski w województwie kujawsko-pomorskim. Studiowała dziennikarstwo, komunikację społeczną, kulturoznawstwo krajów Ameryki Łacińskiej oraz projektowanie ubioru. Od 2015 roku prowadzi wyjątkowy projekt rewitalizacyjny „Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców” we Wrocławiu. Współpracuje z samorządami miast oraz instytucjami kultury i sztuki w Polsce i za granicą. Aktualnie pracuje nad przekształceniem przestrzeni Parku Vytautas w Kownie wspólnie z jego użytkownikami.
Efekty jej prac prezentowane były m.in. w MATADERO w Madrycie, MAMBO Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Bolonii, Parku Burle Marxa w Sao Paulo, Parku Stromovka w Pradze, Galerii Narodowej w Dżakarcie, Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Współpracowała również m.in. z Ministerstwem Ochrony Środowiska, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Instytutem Audiowizualnym oraz licznymi samorządami miast i instytucjami zajmującymi się rewitalizacją oraz partycypacją.

www.izarutkowska.com

www.schoolofknockingondoors.com

www.formyiksztalty.pl

www.facebook.com/izarutkowska

Opis projektu został przygotowany na podstawie informacji uzyskanych od: artystki Izy Rutkowskiej.

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome