Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

Klaudia Jarecka-Świeca “Miejsce tworzenia jest tam, gdzie mieszkasz”, Gdynia

2018-

Tytuł projektu
“Miejsce tworzenia jest tam, gdzie mieszkasz”

Czas trwania
III 2018 do teraz

Miejsce realizacji
dzielnice w trakcie rewitalizacji: Gdynia Chylonia oraz Gdynia Witomino Radiostacja

Osoba inicjująca i realizująca projekt
Klaudia Jarecka-Świeca

Uczestnicy
mieszkańcy dzielnicy

Współpraca w instytucją/instytucja mi. Na czym polegała?
w Gdyni Chyloni: Centrum Aktywnego Mieszkańca, Społeczny Ogród Przyjaźni, Szkoła Podstawowa nr. 10, Rada Dzielnicy Gdyni Chyloni. współpraca polegała na współtworzeniu projektu (Fundacja Zmian Społecznych “Kreatywni” – Centrum Aktywnego Mieszkańca), zanim przeszliśmy do pracy przeprowadziliśmy badania i warsztaty pilotażowe. Fundacja Zmian Społecznych”Kreatywni” jest organizacją, która pracuje na dzielnicy już od 2012 roku dzięki silnie zbudowanej społeczności i lokalnym liderom pracowaliśmy już z mocno zaangażowaną grupą. W Gdyni Witomino Radiostacji: Świetlica Młodzieżowa“Witawa”, Pierwsza Szkoła Społeczna w Gdyni, Szkoła Podstawowa nr 35., Rada Dzielnicy, Miejski Klub Seniora „Witomino” W przypadku Gdyni Witomina Radiostacji sytuacja wyglądała inaczej, zaczęliśmy pracę budując relację z mieszkańcami od początku – przyzwyczajać mieszkańców do pracy na rzecz ich dzielnicy.. najważniejszą pracą na tym terenie był streetworking i badania terenowe. Współpraca z instytucjami polegała głównie na udostępnianiu przestrzeni na warsztaty oraz promocji i nagłaśnianiu planowanych działań.

Opis działania
W ramach projektu “Miejsce tworzenia jest tam, gdzie mieszkasz” prowadzimy na pierwszym etapie badania terenowe i streetworking. W momencie zauważenia konkretniej potrzeby przechodzimy do warsztatów projektowych, na których zainteresowani mieszkańcy poznają narzędzia z jakim pracuje architekt/projektant/artysta.
Jednym z naszych głównych celów projektu “Miejsce tworzenia jest tam, gdzie mieszkasz.” jest zadbanie o to, aby mieszkańcy dzielnicy mogli zobaczyć, że mają realny wpływ na to jak wygląda miejsce ich zamieszkania. Jednocześnie pragniemy zbudować poczucie sprawczości i odpowiedzialności za ich dzielnicę, które być może zaprocentuje w przyszłości już w oddolne działania. W naszych warsztatach wychodzimy poza standardowy układ „specjalista-architekt/projektant/artysta” kontra laik. Każda praca i opinia mieszkańca twórcy jest ważna i niezwykle istotna przy procesie projektowym. Wszystkie prace powstałe w trakcie trwania projektu zostały zachowane i zarchiwizowane. W trakcie trwania projektu mieszkańcy osiedla za pomocą warsztatów, tworzenia szkiców, makiet, a w ostatnim etapie prototypów mogą przetestować swoje pomysły i zastanowić się nad tym dlaczego pewne rozwiązania są bardziej korzystne od innych. Sprawdzić swoje pomysły i wybrać formę, która najbardziej spełnia ich oczekiwania.

Rezultaty
Rezultaty na poszczególnych dzielnicach: 
Gdynia Chylonia – powstanie symbolicznej rzeźby Zamenusa reprezentującej wartości chciane na dzielnicy. Witomino Radiostacja – mini rampa, zaczątek skateparku – Zadomowienie.

Sposób i miejsce prezentacji rezultatów
jeszcze w trakcie realizacji

Opublikowane teksty na temat projektu
http://lis.gdynia.pl/2018/10/30/zamenus-przywitany-na-ch yloni/

 

„Zamenus”

 

 

 

„Zadomowienie”

 

 

Opis projektu został przygotowany na podstawie informacji uzyskanych od: Klaudia Jarecka-Świeca

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome