Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

Łukasz Surowiec „Berlin-Birkenau”, Berlin

2012

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome