Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

Monika Drożyńska „Uszyj Dom Kultury”, Kraków

2008-2009

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome