Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

Oskar Hansen, projekt Osiedla im. Juliusza Słowackiego, Lublin

1961


 

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome