Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

Paweł Althamer „Queen Mother of the Reality”, Nowy Jork

2013

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome