Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

Paweł Althamer „Wspólna sprawa”, Warszawa, Bruksela

2009

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome