Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

Wiesław Smużny, Bogdan Chmielewski, Stanisław Wasilewski, Witold Chmielewski, Andrzej Maziec, Wiesław Borożyński „Akcja Lucim”, Lucim

1977-1978

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome