Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej
i Dizajnu Partycypacyjnego

RHIZOME – kim jesteśmy?

4 października 2019

W sferze idei RHIZOME odwołuje się do konceptu kłącza (rhizome) zaproponowanego przez Gillesa Deleuze i Felixa Guattariego w Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie (1980). Francuscy autorzy porównują do kłącza sposoby funkcjonowania współczesnej myśli filozoficznej, politycznej a także kultury. Użyta jako symboliczny obraz specyfiki sztuki partycypacyjnej i dizajnu partycypacyjnego, struktura kłącza ma wskazywać na charakterystyczne dla tych sposobów aktywności odejście od hierarchicznego pojmowania zarówno ról twórcy/projektanta jak i form artystycznej/projektowej produkcji na rzecz zorientowania się na współpracę włączającą i sieciującą wielu uczestników życia społecznego.

© 2022 Rhizome. All Rights Reserved.

Rhizome

Rhizome